Smittevern

Vi tar smittevern på alvor, og gjør fortløpende vurdering av smittesituasjonen.

Feriefabrikken Tantebo er ansvarlig arrangør under hele gjennomføringen og opererer innenfor covid-19 forskriften. Dette innebærer at vi er ansvarlige for smittevern og vil tilrettelegge slik at vi følger de gjeldende smittevernreglene på gjennomføringstidspunktet.   

På våre leirer bor deltakerne på rom, ikke sovesaler. Noen av rommene har bad, alle har vask. Avhengig av hva retningslinjene for smittevern tillater, kan det bo to til åtte personer på et rom. Det meste av programmet foregår utendørs med god avstand, og gruppestørrelsen på de ulike aktivitetene kan tilpasses.  

Dersom det kreves, kan vi dele opp deltakergruppen til ulike spisetider for å sikre god avstand inne i matsalen.