Initiativtakerne

Fra venstre: Kristin, Marit, Hilde og Ida

Kristin 

Jeg er utdannet lektor og jobber som lærer i Osloskolen. Jeg har mange års praktisk ledererfaring fra leir. I tillegg har jeg vært engasjert i mange forskjellige verv i organisasjons-Norge. Jeg er spesielt opptatt av at deltakerne skal møtes på tvers av bakgrunn og utvikle nye relasjoner. På leirene våre har jeg hovedansvar for praktisk/pedagogisk gjennomføring og personalansvar.

Jeg har vært på leir så lenge jeg kan huske. Der er jeg er den beste versjonen av meg selv – også som voksen. Den perfekte dagen på leir starter med et bad mens kaffen traktes. Så vil jeg helst pakke vannflaske, matpakke og badetøy i tursekken for å tilbringe dagen ute. Jeg liker å leke, og trives best når jeg kan være både voksen og barn samtidig. Trær skal klatres i, vann skal bades i, og jeg syns det er veldig spennende å få gi disse opplevelsene videre. Jeg kan fortsatt huske mange av de som var ledere da jeg selv var leirdeltaker. De betydde mye både som trygge voksenpersoner og gode forbilder. Det at jeg ble sett og utfordret gjorde at jeg vokste og ble mye tryggere på meg selv. Dette vil jeg at flere skal få oppleve. 

Marit 

Jeg har jobbet med kommunikasjon, prosjektledelse, opplæring og oppfølging av ansatte. Jeg har også svart “selvfølgelig” på forespørsel om å innkvartere 300 frivillige under Ungdoms OL på Lillehammer. Jeg er opptatt av godt samspill og forutsigbarhet samt god kommunikasjonsflyt internt og eksternt med foresatte og leirdeltagere. Mitt hovedansvar er administrativ drift; deltakerpåmeldinger, HMS, tilskudd og markedsføring.

For meg har leir vært en stor og viktig del av barne- og ungdomstiden. På leir ble jeg kjent med mennesker som var og fortsatt er viktige forbilder for meg. De viste meg tillit og ga meg ansvar under trygge rammer som bygde selvtillit og tro på egne evner. Jeg hadde en glidende overgang fra deltager til leder på leir. Når jeg får stå med tusj og tape i baklomma, lister og kjøreplaner i hånda (og en kaffe som allerede har blitt kald fordi jeg var for opptatt med noe annet til å drikke den), er jeg i mitt ess. Jeg er opptatt av at barn og unge skal få erfare den tryggheten og egenutviklingen som jeg selv fikk på leir. Jeg gleder meg til vi kan åpne dørene og ønske velkommen inn. 

Hilde 

Jeg har erfaring fra drift av eget selskap og som økonomisjef. Jeg har også bespist 10 000 i Ekeberghallen. Jeg er utdannet kokk, og er opptatt av at deltakerne skal få et kosthold som gjør at de får gode og aktive dager på leir. Jeg er selskapets daglige leder og har ansvar for økonomi.

Siden jeg var barn, har jeg vært engasjert i foreningsliv gjennom Norway Cup: Først med søppelplukking, senere i kiosk og med matservering. Som 18-åring fikk jeg også mitt aller første lederansvar nettopp i Norway Cup. Her var det erfarne ledere som veiledet og gav masse ansvar. Jeg fikk rom for å utvikle meg og bryne meg på store og små utfordringer. Den gang ble jeg overrasket over at jeg som ung og uerfaren fikk respekt for mine meninger og innspill. Dette har jeg tatt med meg videre. De jeg jobbet for og med den gangen, kan jeg fremdeles ringe om jeg står fast i en utfordring i dag.  

Ida 

Jeg er utdannet adjunkt, har jobbet som lærer på barnetrinnet i 11 år, og har skrevet boken “Lesekorpset lek og lær”. Jeg er engasjert i å trygge barn på det de er gode på og utfordre på nye ting. Jeg har vært en pådriver for at vi skal finne et leirsted med nærhet til bademuligheter, og er opptatt av at deltakerne skal lære og oppleve trygghet i vann. Mine primære oppgaver er pedagogisk opplegg for leirgjennomføring og sosiale medier.

Som ung speider var jeg på leir hver sommer og mange av de beste sommerminnene mine er fra leirlivet. Voksne som var med på leken, samholdet på tvers av alder, alltid tid til bading, kvelder rundt bålet og jakten på nye venner er gode minner som jeg senere som voksen har fått være med å skape for barn. Nå har jeg vel kommet dit at jeg har jobbet på flere leirer enn jeg har vært på som barn, men det er fortsatt like gøy! Jeg er opptatt av at barn har det best når de er i aktivitet og legger alltid opp til aktiv læring. Uteskole er en av mine fanesaker og synes at livet generelt er best ute.