Velkommen på leir

På våre leirer jobber voksne som har vært mye på leir og vet hva gode leiropplevelser kan bety. Sammen skal vi skape gode dager og minner vi kan ta med oss videre i livet.

Du finner praktisk informasjon om oppholdet her.

Vi ønsker å tilrettelegge for et enkelt, aktivt og bærekraftig friluftsliv. Dette handler om økt kunnskap om hvordan vi tar vare på natur og kulturverdier, og å gi gode opplevelser og erfaringer av hva friluftsliv kan være. Vi skal tilrettelegge for arenaer hvor barn og unge kan lære og oppleve mestring. Leirene skal tilrettelegges på en slik måte at sosioøkonomisk status ikke hindrer mulig deltakelse. Dette gjelder både i søknadsprosssen og under selve leiren.

Leirstedet skal innby til aktivitet og gode opplevelser. Vi ønsker å tilrettelegge for bading, ballspill, lek og kreativitet. Ut over selve leirstedet, gir allemannsretten en rekke rettigheter og muligheter, og samtidig et ansvar. Vi vil ha fokus på sporløs ferdsel, grønn transport, og tilrettelegge for lån av frilufts- og sportsutstyr.