Bli medlem i foreningen

Fyll inn skjemaet under for å melde deg inn i foreningen Feriefabrikken Tantebo.

Medlemskap i foreningen Feriefabrikken Tantebo koster 100 kr og gir rabatt på leir i inneværende kalenderår. Medlemsskapet er personlig og det er barnet som skal delta på leir som må være medlem for å få rabatt. Voksne eller andre som ikke deltar på leir er hjertelig velkommen som støttemedlemmer enten med vanlig kontigent på 100 kr eller medlemsskap med ekstra bidrag til 350 kr.
Medlemsskapet er løpende og følger kalenderåret, og du vil få tilsendt faktura på epost som må betales for at medlemsskapet skal være gyldig. Faktura for ny kontigent (nytt år) sendes ut på våren. Du kan når som helst melde deg ut av foreningen ved å ta kontakt med oss.

Initiativtakerne (fra venstre) Kristin Skjøtskift, Marit Skjøtskift, Hilde Ringdal og Ida Elisabeth Hardal.
Ved å bekrefte og sende inn skjemaet godtar du at dine personopplysninger behandles i henhold til vår Personvernerklæring (www.feriefabrikken.no/personvern).